Zdeněk Vimr

Sbormistr a zakladatel sboru
Nová Česká píseň

Studia

 • 1971-1975 vystudoval učitelství (čeština-hudební výchova) na Pedagogické fakultě v Plzni
 • 1985 - doktorát pedagogiky (PaedDr.) tamtéž
 • 1994 - habilitace na Ostravské univerzitě veřejným koncertem s Novou Českou písní (docent pro obor hudební výchova - sbormistrovství)

Angažmá

 • 1976 - 2015 vysokoškolský učitel na PF ZČU (od.r.1994 jako docent)
 • 1994 - 2017 sbormistr opery DJKT v Plzni

Sbormistrovská činnost

 • 1976-1990 Dívčí akademický sbor PF
 • 1990-1995 Plzeňský akademický sbor
 • 1995-1999 Komorní akademický sbor
 • 1979-1990 Česká píseň
 • 1990 - dosud Nová Česká píseň
 • Dosud uskutečněno více než 500 koncertů, z toho přes 60 v zahraničí
  (SRN, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Dánsko, Švédsko, Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, USA)
 • Pro rozhlas natočeno více než 70 původních skladeb a přes sto úprav lidových písní, na koncertech provedeno více než 30 premiér skladeb soudobých skladatelů
 • Člen několika mezinárodních porot sborových soutěží (Gorizia-Itálie, Praha), vedoucí několika sborových ateliérů (např.Bohemia cantat)
 • Člen odborné rady pro sborový zpěv při MK ČR, tamtéž člen grantové komise

Vydaná CD

 • 1994 Clarton - Zdeněk Lukáš : Compositions for Chorus
  (Nová Česká píseň)
 • 1995 Clarton - Antonín Dvořák : Mass in D major,
  Zdeněk Lukáš : Requiem per coro místo
  (E. Urbanová, D. Drobková, M. Kopp, J. Kalendovský, V. Roubal, Nová Česká píseň)
 • 1996 Tommü records - Vánoce (E. Pilarová, Collegium Musica Sacra - V. Podrazil, Trubači Strahovského kláštera - F. Svejkovský, V. Roubal, Nová Česká píseň)
 • 2001 Edit - Potěšení - České lidové písně ve sborových úpravách
  Z. Lukáše aj. Krčka (Nová Česká píseň)
 • 2001 Alliance Publications, Inc. (USA) - Czech Choral Music
  (Nová Česká píseň)
 • 2003 Clarton - Zdeněk Lukáš : Te Deum (Sacred Works for Chorus) - Nová Česká píseň
 • 2005 Clarton - Zvěstujem vám radost (české vánoční koledy) - Nová Česká píseň
 • 1994 Clarton - Zdeněk Lukáš : Compositions for Chorus
  (Nová Česká píseň)
 • 1995 Clarton - Antonín Dvořák : Mass in D major,
  Zdeněk Lukáš : Requiem per coro místo
  (E. Urbanová, D. Drobková, M. Kopp, J. Kalendovský, V. Roubal, Nová Česká píseň)
 • 1996 Tommü records - Vánoce (E. Pilarová, Collegium Musica Sacra - V. Podrazil, Trubači Strahovského kláštera - F. Svejkovský, V. Roubal, Nová Česká píseň)
 • 2001 Edit - Potěšení - České lidové písně ve sborových úpravách
  Z. Lukáše aj. Krčka (Nová Česká píseň)
 • 2001 Alliance Publications, Inc. (USA) - Czech Choral Music
  (Nová Česká píseň)
 • 2003 Clarton - Zdeněk Lukáš : Te Deum (Sacred Works for Chorus) - Nová Česká píseň
 • 2005 Clarton - Zvěstujem vám radost (české vánoční koledy) - Nová Česká píseň

Sbor opery DJKT

 • dosud nastudováno více než 40 inscenací a řada koncertních programů (z toho 3 samostatné sborové koncerty)

Další činnost:

1976—2013 pedagogická činnost na katedře hudební kultury PF ZČU, garant oboru „sbormistrovství“

vedení řady sborových ateliérů (Německo, FSU Jihlava, Bohemia cantat aj.)

Image
Image
častá účast v porotách sborových soutěží (2x Gorizia, 2x Bielsko Biala, opakovaně FSU Jihlava, Pražské Vánoce, Adventní festival s cenou P. Ebena aj.)
Správce hudebního odkazu skladatele Zdeňka Lukáše.

Ocenění & čestné tituly

Stříbrná medaile města Plzně

Stříbrná medaile města Plzně

2019
Artis Bohemiae Amicis

Artis Bohemiae Amicis

2018
Cena Bedřicha Smetany

Cena Bedřicha Smetany

2018
Cena Ferdinanda Vacha

Cena Ferdinanda Vacha

2005

Kontakty / Contacts:

Sbormistr / conductor:
Mgr. Anastázie Šolcová
+420 723 757 009

 

Manažer - manager:
Ing. Tomáš Kotora
+420 602 170 109